پیشنهادات

هایبه می گوید پیشنهاد تصاحب SM، دموکراسی

سئول، 12 (یونهاپ) -- Hybe، BTS سرسخت K-Entertainment، لباس خود را SM یک شرکت Kakao همسالانه دارد.

فناوری Kakao و واحد آن، Kakao Corp.
، تحت کنترل هستند.
SM Entertainment، Hybe با کسب و کار Kakao مطابقت دارد، Hybe عرضه می شود.

Kakao که همچنان طبق برنامه ریزی شده سهام SM 26 را حفظ می کند.

هفته های بعدی تضاد بین Hybe و Kakao انجام شد.
، کاکائو پیشنهادی ارائه کرده است.

khj@yna.
co.
kr
(END)